Miłosz Makowski

Zakład Sztucznej Inteligencji

Wydział Matematyki i Informatyki

stopień naukowy: mgr inż.
stanowisko: doktorant
adres: ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
pok. B4-13
dyżury: pn 11:30-12:30
wt 12:00-13:00
kontakt:
Uwaga: Proszę o dopisanie [GRK] w temacie emaila, w przypadku
wiadomości dotyczących przedmiotu "Grafika komputerowa".

Dydaktyka

Grafika komputerowa

Programowanie obiektowe